VELKOMMEN TIL SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVE

“– HVIS DIT BARN IKKE BARE SKAL BLIVE TIL NOGET, MEN OGSÅ TIL NOGEN”.

Sct. Knuds Skole & Børnehave er en byskole beliggende i hjertet af Fredericia. Denne centrale beliggenhed giver skolen et helt unikt fysisk præg, hvor en række historiske bygninger danner ramme om skolens undervisning. Vi er pt. i gang med en større renovering af disse gamle bygninger, så de kommer til at fremstå som en historisk skal omkring topmoderne klasselokaler og faciliteter.

Skolens og børnehavens placering betyder også, at vi nemt kan benytte byens mange muligheder, og vi er ofte tilstede ved forskellige events i byen, eksempelvis optog i byens gader under den årlige Kulturnat.

Kultur spiller generelt en stor rolle på Sct. Knuds Skole & Børnehave, hvor kendskabet til vores kulturarv formidles gennem en værdibaseret undervisning. Vi ønsker, at vores børn og elever dannes og uddannes til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

Sct. Knuds Skole er en fuldt udbygget grundskole med undervisning på alle klassetrin fra 0.-9. klasse med 22-25 børn i hver klasse. Skolen har ligeledes en velfungerende SFO tilknyttet 0.-3. klasse. Skolen er i gang med en løbende udvidelse, der betyder, at vi udvider med en ekstra klasse hvert år, så der i 2028 vil være to klasser på alle klassetrin fra 0.-9. klasse.

Sct. Knuds Børnehave, som blev grundlagt i 2012, er en naturlig del af skolens pædagogiske tilbud, og børnehavebørn samt personale deltager i mange af skolens aktiviteter og traditioner året rundt.

Hvis I har lyst til at se skolens lokaler, kan I tage en 3D rundtur på nedenstående link.