VELKOMMEN TIL SCT. KNUDS BØRNEHAVE

Her vil vi rigtig gerne sige ”verdens bedste børnehave” – for det mener vi, at vi er 🙂

I Sct. Knuds Børnehave vil I opleve en hverdag med tid til nærvær, omsorg og tryghed. Men vi er også mere end det.

Vi har fokus på, at vores pædagogiske aktiviteter sker i en veksel mellem planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg, kreative aktiviteter og rutinesituationer i hverdagen.

Vi inddeler vores 50 børn i 9 små lege- og læringsgrupper hver formiddag, da det giver mulighed for målrettede pædagogiske aktiviteter, og det giver færre konflikter og en tæt og mere direkte interaktion mellem børn og voksne, hvilket fremmer børns læring.

Vi er bevidste om, at børn også udvikler sig i store fællesskaber. I de større grupper får børnene erfaringer med at indgå i et samspil med flere børn, hvor de kan spejle sig i flere og andre børn end deres læringsgruppe.

Vi vægter udelivet højt. Vi er på ture flere gange ugentligt året rundt, og vi har aktiviteter i Sct. Knuds Skoles faglokaler og SFO-lokaler. Her er mulighed for musik, billedkunst og bevægelse. I SFO´en opstår nye legemuligheder. Vi har på denne måde mulighed for at skabe en hverdag med meget varierede aktiviteter og med plads og ro til fordybelse hjemme i børnehaven.

I Sct. Knuds Børnehave har vi et fokus på børns oplevelse af at være medskabere af egen læring og udvikling med dage, hvor børnene selv melder sig på aktiviteter.

Vi er en aktiv del af lokalmiljøet, hvor vi anvender hovedbiblioteket, museumstilbud og byens aktiviteter på bl.a. Fredericia C. Vi er en naturlig del af Sct. Knuds Skoles traditioner og undervisning. Vi har elever, der styrker deres læseindlæring ved højtlæsning for vores børn, og vi har klasser, der arrangerer temadage i f.eks. faget håndværk og design.