PÆDAGOGISK LÆREPLAN

Der ligger naturligvis en lang række tanker og overvejelser bag børnehavens profil, samt en konkret pædagogisk praksis og handling, der ikke umiddelbart er plads til at konkretisere på en hjemmeside. Vedhæftet kan du derfor finde og læse børnehavens pædagogiske læreplan, der forhåbentlig også giver svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have. 

Vores pædagogiske læreplan er et dynamisk arbejdsredskab, der lever hele tiden… Vi ønsker at bruge den som et arbejdsredskab, hvor vi løbende justerer, finpudser, udvikler og afprøver. Vi har forløb, der er børneinitierede og forløb, der udspringer af emner, personalet har planlagt ud fra emner og faglige mål, som, vi ved, er vigtige i børns udvikling og dannelse. I de vokseninitierede forløb er det vores mål, at børnegruppen er en aktiv del af tiltag og evaluering. Vores evaluering og erfaringer bliver målsættende for kommende projekter. Hverdagslivet og de mere strukturerede projekter tager alle udgangspunkt i og vil have mål med udgangspunkt i læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag. 
Vi udarbejder 3 projektforløb årligt: januar-februar, maj-juni og september-oktober.

Her kan du downloade børnehavens pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med den samt børnehavens evalueringer af projektforløb 2021.