FORÆLDRESAMARBEJDE I SCT. KNUDS BØRNEHAVE

Sct. Knuds Skole & Børnehave lægger vægt på et godt samarbejde mellem børnehaven og hjemmet, da vi ved, hvor stor betydning denne dialog har for børns trivsel og udvikling.

Vi har følgende områder og måder, vi samarbejder om og på:

  • Opstart og indkøring
  • Daglig udveksling af viden i hente- og bringesituationer
  • Skoleparathedssamtaler
  • Kollektive arrangementer
  • Forældres frivillige arbejde
  • Vores digitale kommunikationsstrukturer

Hvert barn er sin egen. Og derfor kan vi ikke forudsige, hvordan en indkøring skal struktureres. Men målet er at gøre jeres barn trygt, og at barnet i starten bliver hentet ”mens legen er god”.

Det er vigtigt, at vi bruger hinandens unikke viden om, hvordan barnet trives, udvikler sig og lærer – både når barnet bliver kørt ind i børnehaven, men også løbende gennem barnets tid i børnehaven. Vi skal kunne tale åbent og ærligt om eventuelle udfordringer, som barnet har i hjemmet eller i børnehaven, som det er vigtigt, man tager sig af i fællesskab.

Vores mål er at have en åben dialog med plads til hinandens perspektiver og have en respekt om, at vi har forskellige ståsteder som forældre og pædagoger. Derfor er det vigtigt for os at skabe et fælles sprog som afsæt for en god dialog og vejledning om barnets trivsel, udvikling og læring.

Det er vigtigt at bringe de pædagogiske intentioner og forældres ambitioner ind i hverdagens samarbejde. Både forældre og vi som pædagogisk personale oplever dette som vigtigst for at opnå et godt forældresamarbejde.

Vores mål er, at den daglige dialog er så fyldestgørende, at vi kan minimere samtaler væk fra dagligdagen. Det betyder, at vi inviterer til en skoleparathedssamtale i efteråret inden skolestart. Derudover indkaldes der kun til samtaler ved behov – initieret af enten forældre eller børnehave.

Vi har en digital kommunikationsstruktur via Forældreintra, hvor vi informerer om hverdagsaktiviteter, fælles arrangementer, feriepasning og meget, meget mere. Så derfor er det vigtigt, at man som forældre holder sig orienteret denne vej.