OPTAGELSE

For at kunne søge om optagelse på Sct. Knuds Skole & Børnehave skal barnet skrives op via vores “Venteliste” (se venligst link længere nede på siden). Da vi har venteliste på samtlige klassetrin samt til vores børnehave, anbefaler vi, at man skriver sit barn op i god tid, inden barnet skal starte i skole eller børnehave. Der gøres dog opmærksom på at børn ikke kan opskrives før fødsel, da opskrivning skal ske med konkret CPR.-nr.

Ifølge Sct. Knuds Skole & Børnehaves ventelistepolitik har børnehavebørn fra Sct. Knuds Børnehave, søskende til børn på skolen eller børnehaven fortrinsret til pladserne i børnehave og skole. Dernæst tager vi højde for, hvornår opskrivningen er foretaget.

Sct. Knuds Skole & Børnehave er sit socialpædagogiske ansvar bevidst og kan derfor i særlige tilfælde træffe beslutninger om optagelse af elever, der tilsidesætter ovenstående.

Når/hvis der bliver en ledig plads, vil I blive kontaktet direkte af skolens fællesadministration. Takker I nej til tilbudt plads til jeres barn, men ønsker at forblive på ventelisten, vil opskrivningsdatoen blive fremskrevet til den dato, hvor der takkes nej.

Primo januar hver år vil vi bede jer om at bekræfte, at I stadig ønsker en plads på Sct. Knuds Skole & Børnehave. Det gør vi ved at sende en mail med link, hvor I skal bekræfte jeres oplysninger med MitID. Hvis vi ikke modtager bekræftelse på jeres fortsatte interesse inden for 30 dage fra I modtager ovenstående mail, vil selve opskrivning og al persondata blive fjernet fra vores system. Dette gør vi for at opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende GDPR-lovgivning samt interne GDPR-politikker.

Ift. opbevaring af persondata i forbindelse med opskrivning på ventelisten se venligst følgende: Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

For opskrivning på venteliste: Log ind med dit MitID via nedenstående link. 

Vær opmærksom på at I modtager en mail med kvittering på opskrivningen. Hvis I ikke modtager denne kvittering, tjek venligst om I har skrevet jeres mail korrekt samt tjek jeres spamfilter, ellers kontakt skolens administration.