OPTAGELSE

For at kunne søge om optagelse på Sct. Knuds Skole & Børnehave skal barnet skrives op på vores “Venteliste” (se link længere nede på siden). Da vi har venteliste på samtlige klassetrin, anbefaler vi, at man skriver sit barn op i meget god tid, inden barnet skal starte i skole eller børnehave.

Ifølge Sct. Knuds Skole & Børnehaves ventelistepolitik har børnehavebørn fra Sct. Knuds Børnehave, søskende til børn på skolen samt katolikker fortrinsret til pladserne i børnehave og skole. Dernæst tager vi højde for, hvornår indskrivningen er foretaget.
Sct. Knuds Skole & Børnehave er sit socialpædagogiske ansvar bevidst og kan derfor i særlige tilfælde træffe beslutninger om optagelse af elever, der tilsidesætter ovenstående.

Når/hvis der bliver en ledig plads, vil I blive kontaktet direkte.
Takker I nej til tilbudt plads, men ønsker at forblive på ventelisten, vil opskrivningsdatoen blive fremskrevet til den dato, hvor der takkes nej.

Vedr. opbevaring af persondata i forbindelse med opskrivning på ventelisten se venligst følgende: Sct. Knuds Skole & Børnehaves oplysningspligt om indsamling af personoplysninger.

For opskrivning på venteliste: Log ind med dit NemID via nedenstående link.

© 2021 – Sct. Knuds Skole & Børnehave   |  Alle rettigheder forbeholdes  |   Privatlivspolitik

Sjællandsgade 50 DK-7000 Fredericia
+ 45 75 92 00 43 mail@sctnet.dk

© 2021 – Sct. Knuds Skole & Børnehave
Alle rettigheder forbeholdes  |   Privatlivspolitik