SKOLENS HISTORIE

Sct. Knuds Skole er med sine over 300 år en af Danmarks første privatskoler. Den har en lang og interesant historie, der er uløseligt forbundet med den katolske menighed i Fredericia. Hovedbegivenhederne og -årstal kan ses på nedenstående tidslinie.

1664

Den første officielle katolske gudstjeneste afholdes i Fredericia af to jesuitterpræster. Herefter etableredes den katolske menighed.

1664

1688

Den første katolske kirke bygges i Sjællandsgade, på den nuværende kirkes grund. Der var tale om et mindre kapel. Kapellet fik navn efter missionens skytshelgen Knud den Hellige.

1688

1765

Den katolske menighed køber et hus til undervisningsbrug.

1765

1767

Den nuværende kirkebygning opføres. Dette lod sig gøre efter at en italiensk kvinde, Susanna Lucia Bianco, testamenterede en større sum penge til kirken.

1767

1848

To tyske købmænd, Anton og Frantz Schütten, bygger en ny skolebygning i Sjællandsgade vest for kirken.

1848

1849

Med Danmarks grundlov i 1849 blev der indført religionsfrihed, hvilket gjorde det lettere for katolikkerne at udøve deres religion.

1849

1865

Sct. Knuds Kirke får, som den eneste kirke indenfor voldene, lov til at bygge et spirklædt tårn. Tårnet skulle markere den katolske kirkes genvundne frihed og ret til klokkeringning.

1865

1866

En ny skolebygning bygges i Gothersgade 26. Elevtallet voksede, og man bad derfor Josephsøstrene i København om at overtage undervisningen af de mindste børn og de store piger.

1866

1879

Sct. Josephsøstrene opretter et lille hospital i den gamle præstegård i Gothersgade. Senere i 1886 udvides dette – indgangen kan i dag ses vest for kirken, der prydes af en lille niche med en statue af Sct. Joseph med Jesusbarnet.

1879

1898

Sct. Josephsøstrene udvider med et alderdomshjem i Sjællandsgade 46. Bygningen blev i 1929 overdraget til Fredericia Museumsforening og er i dag bymuseets hovedbygning.

1898

1905

Skolebygningen i Gothersgade rives ned og den katolske menighed byggede i stedet Sct. Knudsborg med forretninger og lejligheder. I dag bruges Knudsborg som en del af skolens undervisningslokaler.

1905

1907

Skolens nuværende hovedbygning bygges og al undervisning i Bdr. Schüttens skole ophørte. I 1910 var elevtallet på 81 elever.

1907

1957

Den nye præstegård bygges. Bygningen fungerer i dag som SFO.

1957

1981

De sidste Sct. Josephsøstre forlader Fredericia. Menigheden sælger samtidig skolen, der fra nu af er en selvejende institution.

1981

1991

Skolen lejer 1. sal i Knudsborg bygningen, hvor der bl.a. indrettes 3 undervisningslokaler samt fysiklokale. I dag holder 8.-10. klasse til i bygningen.

1991

2006

Skolen lejer Fynsgadebygningen, som indrettes til undervisningslokaler. I dag holder 4., 6. og 7. klasse til her

2006

2012

I april åbner Sct. Knuds Skole en privat børnehave. Børnehaven får til huse i “Lilleskolen”. Der er plads til 30 børn.

2012

2013

Skolen køber det gamle “Hotel Kronprins Frederik” på hjørnet af Fynsgade og Gothersgade og sætter en gennemgribende renovering i gang, med henblik på at lave undervisningslokaler og administration i bygningen.

2013

2018

I januar slår Sct. Knuds Børnehave dørene op for en større børnehave. Børnehaven har fået lokaler i Gothersgade 28 A, og har dermed plads til 50 børnehavebørn.

2018

2018

Skolen starter op med at have to 0. klasser, så den fremadrettet vil blive tosporet.

2018