BESTYRELSEN FOR SCT. KNUDS SKOLE

Bestyrelsen for Sct. Knuds Skole består af 5 medlemmer, hvor to er valgt af Sct. Knuds Kirkes menighed, én er udpeget af bispedømmet i København, og to er valgt af og blandt forældrekredsen på Sct. Knuds Skole. 

Derudover er der to forældrevalgte suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret men uden stemmeret. Ydermere deltager skolens ledelse i bestyrelsesmøderne. 

SCT. KNUDS SKOLES BESTYRELSE

Formand

Anne Nordin Frost

bestyrelsesformand@sctnet.dk

(Forældrevalgt)

Næstformand

Christian Alois Gisler

(Udpeget af Sct. Knuds Kirkes menighed)

Medlem

Agnete Westh

(Udpeget af den katolske biskop)

Medlem

Eszter Knoll Andersen

(Udpeget af Sct. Knuds Kirkes menighed)

Medlem

Rasmus Grønborg Bak

(Forældrevalgt)

Forældresuppleant

Hans Ankerstjerne Hermann

Forældresuppleant

Mads Christian Niemann-Christensen

FORÆLDREBESTYRELSEN FOR SCT. KNUDS BØRNEHAVE

Forældrebestyrelsen for Sct. Knuds Børnehave består af 5 medlemmer, hvor én er valgt af Sct. Knuds Skoles bestyrelse, én er udpeget af personalet, og tre er valgt af og blandt forældrekredsen i Sct. Knuds Børnehave. 

Ydermere deltager pædagogisk afdelingsleder Susanne Hyre-Jensen og skole- og institutionsleder Joachim Grundtvig. 

SCT. KNUDS BØRNEHAVES FORÆLDREBESTYRELSE

Formand

Lone Svensson

(Forældrevalgt)

Medlem

Pia Højmose Jørgensen

(Udpeget af personalet)

Medlem

Jannie Bruun Frantsen

(Forældrevalgt)

Medlem

Mathilde Hoff-Nielsen

(Forældrevalgt)

Medlem

Christina Ørum Østergaard

(Forældrevalgt)

Medlem

Xenia Elisabeth Svensson

(Forældrevalgt)

Medlem

Anne Nordin Frost

(Skolebestyrelsen)

© 2021 – Sct. Knuds Skole & Børnehave   |  Alle rettigheder forbeholdes  |   Privatlivspolitik

Sjællandsgade 50 DK-7000 Fredericia
+ 45 75 92 00 43 mail@sctnet.dk

© 2021 – Sct. Knuds Skole & Børnehave
Alle rettigheder forbeholdes  |   Privatlivspolitik