BESTYRELSEN FOR SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVE

Den overordnede bestyrelse for hele organisationen Sct. Knuds Skole & Børnehave består af 5 medlemmer, hvor to er udpeget af Sct. Knuds Kirkes menighed, én er udpeget af det katolske bispedømme i København, og to er valgt af og blandt forældrekredsen i Sct. Knuds Skole & Børnehaves skoleafdeling. 

Derudover er der to forældrevalgte suppleanter samt én suppleant udpeget af Sct. Knuds Kirkes menighed, der deltager i bestyrelsesmøder med taleret men uden stemmeret. Ydermere deltager Sct. Knuds Skole & Børnehaves organisatoriske ledelse i bestyrelsesmøderne. 

SCT. KNUDS SKOLES BESTYRELSE

Formand

Mads Niemann-Christensen

(Valgt af forældrekredsen)

Næstformand

Eszter Knoll Andersen

(Udpeget af Sct. Knuds Kirkes menighed)

Medlem

Jeremi Vinodeep Kiruparajan

(Udpeget af Sct. Knuds Kirkes menighed)

Medlem

Agnete Westh

(Udpeget af den katolske biskop)

Medlem

Nadja Fuglsang Søndergaard

(Valgt af forældrekredsen)

Suppleant

Mathilde Westerholt

(Valgt af forældrekredsen)

Suppleant

Christian Alois Gisler

(Udpeget af Sct. Knuds Kirkes menighed)

Suppleant

Dennis Christoffer Bang Fick

(Valgt af forældrekredsen)

FORÆLDREBESTYRELSEN FOR SCT. KNUDS BØRNEHAVE

Forældrebestyrelsen for Sct. Knuds Børnehave består af 5 medlemmer, hvor én er valgt af Sct. Knuds Skoles bestyrelse, én er udpeget af personalet, og tre er valgt af og blandt forældrekredsen i Sct. Knuds Børnehave. 

Ydermere deltager pædagogisk afdelingsleder Susanne Hyre-Jensen og skole- og institutionsleder Joachim Grundtvig. 

SCT. KNUDS BØRNEHAVES FORÆLDREBESTYRELSE

Formand

Lone Svensson

(Forældrevalgt)

Medlem

Pia Højmose Jørgensen

(Udpeget af personalet)

Medlem

Camilla Tryk Lund Hansen

(Forældrevalgt)

Medlem

Mathilde Hoff-Nielsen

(Forældrevalgt)

Medlem

Christina Ørum Østergaard

(Forældrevalgt)

Suppleant

Nanna Falslund Jensen

nf@sctnet.dk

(Forældrevalgt)

Medlem

Eszter Knoll Andersen

(Fra Skolebestyrelsen)