Trivsel og adfærd

Sct. Knuds Skole & Børnehave er en fri grundskole, der bygger sit virke på det katolsk/kristne livs- og menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.
Eleverne skal i frihed udvikle deres evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Skolen har udformet en række politikker, der skal tjene som ledetråd for, hvordan vi bedst skaber det ideelle lære- og værested i tæt samarbejde med elever, forældre og ansatte.