FAKTA & LOVGIVNING

Nedenstående finder du en række fakta om skolen og børnehaven samt en liste med lovpligtige oplysninger. Ønskes yderligere oplysninger, bedes du henvende dig til skolens administration.

Skolens navn er: ”Den selvejende institution Sct. Knuds Skole”. Skolen er en katolsk fri grundskole beliggende i Fredericia.

Elevtal: 368 skolebørn
Eleverne er fordelt således:
22 elever i 0.- 2. klasse
25 elever i 3. – 9. klasse

Skolens CVR-nr.: 69091814
Skolens EAN-nr: 5790002606281

Børnehavens navn er: “Den private daginstitution Sct. Knuds Børnehave”.

Børnetal: 50

LOVGIVNING