EGENBETALING

Betalingssatser for skoleåret 23-24
(Egenbetaling for skole, SFO, klub og børnehave reguleres pr. 01.08.24)

Alle opfordres til at benytte NETS. Ønsker man at betale via girokort, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på DKK 75,00 pr. opkrævning.

CENTRALT FORDELT FRIPLADS FOR SKOLE OG SFO

Alle privatskoler får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten til uddeling til forældre, der har behov for tilskud til skolepenge og SFO. Dette betalingstilskud kan søges ifølge gældende lov.

For at komme i betragtning skal man aflevere et ansøgningsskema i skolens administration, som behandler ansøgningen samt sender godkendte ansøgninger videre til Fordelingssekretariatet.

VIGTIGT: Seneste afleveringsdato for ansøgning om støtte til skoleåret 2024-2025 er den 15. juni 2024.

PÆDAGOGISK FRIPLADS FOR SKOLE OG SFO

Sct. Knuds Skoles bestyrelse udmønter hvert år et fast beløb til Pædagogisk Friplads, som kan søges af forældre til elever på skolen til delvis dækning af egenbetaling af skolepenge og/eller SFO. Udmøntningen af dette tilskud beror på pædagogiske forhold samt på forhold i familier, der har svært ved at dække det fulde beløb af egenbetalingen for skolepenge og/eller SFO.

Ansøgning om Pædagogisk Friplads kan ske ved henvendelse til skolens administration, hvorefter der aftales møde med skolens leder omkring tildeling af evt. Pædagogisk Friplads.

UDMELDELSE

Udmeldelse af skole, SFO og børnehave skal ske ved skriftlig henvendelse til skolen. Det er ligeledes vigtigt, at klassens lærere, SFO- og børnehavepædagoger får besked om skole- eller institutionsskiftet – især hvis der ligger nogle problemer til grund for beslutningen.

Udmeldelsesvarsel for skole og SFO er løbende måned plus 1. måned.
Udmeldelsesvarsel for børnehave er er løbende måned plus 2. måneder.

Ved udmeldelse af skolen betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.
Ved udmeldelse af børnehaven betales fuldt ud for den måned, hvori barnet stopper + 2 måneders betaling.

For barnets skyld opfordrer vi til, at man sørger for, at barnet får sagt ordentligt farvel til lærere, pædagoger og kammerater.

HUSK at aflevere alle de bøger, der er lånt på skolen. Specifik bogliste kan udleveres af kontoret. Der opkræves betaling af ikke afleverede bøger.
9. klasses elever udmeldes automatisk pr. 31. juli i afgangsåret.