SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVE HAR ET KLART VÆRDIGRUNDLAG

VI BYGGER PÅ:

Et tæt samarbejde mellem børn, forældre, skole og børnehave baseret på gensidig loyalitet og forpligtende fællesskab.

Det kristne livs- og menneskesyn og har, som et særligt kendetegn, til formål at skabe et værdibaseret og tolerant børnehave- samt skole- og undervisningsmiljø med omsorg og respekt for det enkelte barn.

Et team af professionelle, kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere, som lægger vægt på humor, livsglæde og en god omgangstone.

SKOLEN OG BØRNEHAVEN ARBEJDER FOR:

at eleven i frihed skal udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og for fællesskabet.

at eleven dannes og uddannes til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

at eleven styrkes i sit mod til at træffe etiske funderede valg.

at eleven lærer værdien af god kommunikation og lærer at samarbejde på trods af forskelle i baggrund, nationalitet og personlige anlæg hos det enkelte barn.

VI HAR 12 NØGLE VÆRDIORD, SOM ALTID FØLGER OS I LØBET AF DAGEN I SÅVEL

BØRNEHAVE SOM SKOLE: