Information om genåbning af skolen – fase 2

Kære forældrekreds på Sct. Knuds Skole & Børnehave

Så blev det næste skridt taget af regeringen mod en mere normal hverdag. Det var en udmelding, som vi her på Sct. Knuds Skole & Børnehave havde ventet på med længsel, da det betyder, at vi endelig kan få alle vores elever fysisk tilbage i skole fra mandag den 18. maj.

Vi skriver bevidst en ”mere normal” hverdag, for hverdagen vil fortsat være meget anderledes her på skolen end før COVID19, og der vil stadig være en række forholdsregler og retningslinjer, som vi må tage højde for, for at skolen skal kunne genåbne for alle klasser på forsvarlig vis. Alt dette naturligvis for at passe godt på både elever og ansatte.

Vi har heldigvis i løbet af den seneste måned gjort os en række erfaringer med den kontrollerede genåbning for børnehaven, Minispirer og 0. – 5. klasse, som vi nu kan trække på, når vi fra mandag den 18. maj åbner vores skole for alle klasser og dermed endelig fysisk må undervise vores elever fra 6. – 10. klasse.

Nedenstående er en række vigtige punkter, som I forældre skal være særligt opmærksomme på.

  • Mødetid

Mødetid for alle klasser: 8.15 – 12.50

SFO’en åbner som vanligt med morgenpasning fra 06.30 – 08.15 og igen fra kl. 12.50 – 16.30.

  • Anviste indgange til skolen

Klasserne skal benytte særligt anviste indgange til skolen, således at vi undgår ”flaskehalse”, når eleverne møder ind om morgenen og går hjem om eftermiddagen.

Ind- og udgange for klasserne:
Minispirer 1 og 2: Sjællandsgade
0.X + 0.Y: Gothersgade
1.X + 1.Y: Gothersgade
2. + 3. klasse: Fynsgade
4. + 5. klasse: Sjællandsgade
6. + 10. klasse: Fynsgade
7. klasse: Gothersgade indgang ved opgang ved siden af administrationen
8. klasse: Bagindgang overfor Thorvalds Hus
9. klasse: Gothersgade-port ved børnehaven

  • Håndsprit

Ved alle indgange står der desinficerende håndsprit, som skal benyttes, inden eleverne går ind på skolen. Alle klasser har desuden fået udleveret håndsprit samt håndcreme.

  • Aflevering og afhentning

Forældre må fortsat ikke komme ind på skolens område, men skal aflevere deres børn ved de anviste indgange. Ved afhentning skal forældrene også blive stående ved disse indgange. Vi har personale til at holde øje med jer, så jeres børn bliver tilkaldt, når I kommer for at hente dem.

  • Alle kvadratmeter tages i brug

Afstandskravet er ændret fra 2 til 1 meter, hvilket betyder, at vi har plads til alle, når samtlige af skolens kvadratmeter tages i brug. Vi har målt op i alle klasselokaler og lagt en plan for, hvor de enkelte klasser skal opholde sig. Planen kan ses på Forældre- og ElevIntra.

  • Frikvarterer

Skolegårdene er forbeholdt 0.- 3 klasse i frikvartererne. 4.- 10. klasse afholder frikvarterer udenfor skolens område med opsyn af lærerresurser.

  • Fokus på udeundervisning

Det er vigtigt, at børnene har fornuftigt tøj med, da en del af undervisningen fortsat vil foregå udendørs.

  • Undervisning

Alle timer i klasserne afholdes af klassens faste lærerteam, så den alm. fagrække tilgodeses mest muligt. Det er vigtigt at pointere, at der stadig er tale om nødundervisning, hvilket betyder at ikke alle fag, praktisk faglige forløb etc. kan tilgodeses.

  • Rengøring

Vi har ansat ekstra rengøringsresurser med mødetid i dagtimerne, således at toiletterne og kontaktflader rengøres flere gange dagligt. Ligesom vi har indkøbt professionelt specialudstyr (elektrostatiske sprayers) ift. yderligere optimering af desinficering af overflader.

Vi ved naturligvis ikke på nuværende tidspunkt om der kommer yderligere retningslinjer, som vi skal forholde os til, og situationen kan i princippet ændre sig fra dag til dag. Vi beder derfor også jer forældre om at være ekstra opmærksomme på at få læst alle beskeder på ForældreIntra hver dag, da dette er vores primære kommunikationskanal. Hvis I har Minispirer- og SFO-børn, skal I også huske at tjekke Tabulex.

Fra Undervisningsministeriets side er der stillet krav om, at der er normal mødepligt. Vi vil derfor registrere fravær, ganske som vi plejer. Har I særlige grunde til at holde jeres barn hjemme, beder vi jer kontakte undertegnede.

Henover weekenden vil vi gå og glæde os til at se alle vores dejlige elever igen. De har været savnet, og vi håber og tror, at det er gengældt 🙂

Vi vil gerne fortsat bede jer forældre om forståelse, opbakning og tolerance i denne nye situation, hvor vi atter alle er retur på skolen. I kan stole på, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt til, at jeres børn får nogle gode og trygge skoledage.

I ønskes alle en rigtig dejlig weekend og på glædeligt gensyn på mandag.

Med sol og megen glæde

Joachim Grundtvig