ÅRSHJULET – TRADITIONER OG FEST

Sct. Knuds Skole & Børnehave er en traditionsrig skole, hvilket året igennem sætter præg på dagligdagen og bidrager til en dejlig forventningens glæde. De mange aktiviteter, som f.eks. skolefest, høstdag og julemarked, styrker sammenhængskraften og fællesskabet eleverne imellem, men også elever og ansatte imellem.

Du kan også finde en pdf af skolens årskalender på nedenstående link, så du allerede nu kan få sat kryds i kalenderen.

EFTERÅR

Høstfest
Vores høstfest, der ligger en lørdag formiddag i september måned, er skoleårets første traditionsrige dag. Der er mødepligt for skolens elever, men forældre og søskende er også inviteret. Ved høstfesten vækkes de gamle traditioner til live. Skolen arrangerer høstlege, høstmusik og skaber et miljø af ”gammel dansk gårdfest”. På skolen inkluderes høsttemaet i f.eks. samfundsfag, musik, billedkunst, historie og dansk. På den måde oplever eleverne en rød tråd gennem den foregående teoretiske undervisning og sluttelig deres oplevelse med alle deres sanser til høstfesten. Til høstgudstjenesten, der holdes i det fri, medbringes mad, frugt og bagværk hjemmefra.

vinter

Klippedag
Den sidste torsdag i november måned bruger vi på at klippe-klistre, så klasserne og fællesarealerne kan være julede og ekstra hyggelige i december måned. Det er altid en dejlig dag, med masser af julestemning. Det er tradition, at eleverne i 0. -2. klasse må tage deres bedsteforældre med denne dag, og skolen lejer derfor Tøjhuset i Fredericia, så der er plads til alle.

Luciaoptog og krybbespil
Hvert år går 5. klasse Luciaoptog og laver krybbespil, der opføres i Sct. Knuds Kirke. Først for kommunens børnehaver, dernæst ved et forældrearrangement og til sidst for alle skolens klasser. Krybbespillet er nyt fra år til år og indeholder både fortællinger og sange, som bliver nøje indstuderet af 5. årgang. Det er en utrolig fin og stemningsfuld oplevelse.

Julemarked
Julemarkedet er et af årets store højdepunkter og finder sted den sidste fredag i november måned. Om formiddagen forbereder klasserne deres boder og aktiviteter til om aftenen. Hele skolen pyntes smukt op, og der summer af liv og juledufte. Eleverne har fri om eftermiddagen, men har så mødepligt igen kl. 16.30, hvor Julemarkedet starter. Hele byen inviteres inden for til en masse sjove inden- og udendørs aktiviteter og lækre madboder.

FORÅR

Fastelavn
Fastelavn fejres med tøndeslagning og udklædning for 0.-6. klasse. Elever såvel som lærere kæmper om at finde den mest kreative og opfindsomme udklædning, så bare giv den gas og vis, hvor uigenkendelig du kan blive. Afslutningsvis præmieres de bedst udklædte.

Skolefest
Vores skolefest ligger normalvis i forbindelse med emneuge nummer to i foråret. Et af aftenens absolutte højdepunkter er 8. klasses skuespil/musical, som de har brugt flere uger på at forberede. Desuden er der musikalske indslag eller anden underholdning fra skolens øvrige klasser. Aftenen sluttes af med stort diskotek, hvor både de store og de små fødder bliver godt brugt.

SOMMER

Grisefest
Sommerens fest i SFO og børnehave foregår på Østerstrand, hvor alle forældre med børn i SFO eller børnehave inviteres til helstegt pattegris og hygge.

Idrætsdag
På denne dag dyster skolens elever i forskellige discipliner. Nogle år er det traditionelle atletik-discipliner, andre år er det mere alternative f.eks. gummistøvlekast og spaghettitårns-byggeri. Vigtigst af alt er det, at alle får rørt sig og har en dejlig og anderledes dag med fokus på motion.

Translokation
I slutningen af juni tages afsked med 9. klasse. Alle lærere, 9. klasses elever samt forældre er tilstede ved translokationen. Eleverne får udleveret deres eksamensbeviser, og klasselæreren holder tale for eleverne. Ligeledes uddeles et Brødrene Schüttens legat. Dette går til en elev, der har udmærket sig ved at være en god kammerat. Et flidslegat bliver tildelt en elev der har gjort en særlig indsats.