LÆRINGSMILJØ

For os er det afgørende, at vores børn har lyst til at være på skolen, og at de har lyst til at lære. Den målsætning kræver en god relation mellem lærer og elev, et fællesskab eleverne imellem samt en varieret og differentieret undervisning, som tilgodeser både fællesskab og individet i fællesskabet. Vi har på Sct. Knuds Skole & Børnehave et stort fokus på trivsel og gør en kæmpe indsats for at skabe det bedste klasse- og læringsmiljø.

Alle lærer forskelligt. Derfor er det også vigtigt for os, at læringen kan ske i leg eller uden for klasselokalet. F.eks. benyttes skolens værksteder flittigt samt byen og den omkringliggende naturs mange muligheder. Læringsrummet på Sct. Knuds Skole er dynamisk og inviterer til kreativitet og udforskning.

Vi bruger digitale læremidler til at understøtte den daglige undervisning i forskellige fag. I indskolingen bruges forskellige apps i forbindelse med dansk, engelsk og matematik. Fra 4.-9.klasse bruges hovedsageligt computere i undervisningen. Skolens IT- ansvarlige sørger for, at der kun kan tilgås sider, der har relevans ift. skolerelateret indhold. Vi lægger samtidig vægt på, at eleverne lærer at bruge internettets muligheder konstruktivt og at være kildekritiske i forhold til indhold.

Vi har en mobilfri skole, hvilket betyder, at alle mobiltelefoner indsamles i første lektion og udleveres i slutningen af sidste lektion. Dette er med til at øge elevernes fokus i undervisningen, og giver samtidig et mere intenst nærvær og fællesskab i pauserne.