UNDERVISNING I OMEGA (6.-9. KLASSE)

I Omega bygger vi videre på det faglige fundament, der er blevet lagt i Alpha, således at elever på Sct. Knuds Skole og Børnehave oplever en kontinuitet hele skolegangen.

I 6.-9. klasse gennemgår eleverne en vigtig fase i deres liv, og det er derfor vigtigt for os, at deres skoleliv fungerer godt, både fagligt, personligt og socialt, og at de får lov til at udvikle deres evner optimalt. Vi sigter mod at gøre vores elever til hele mennesker, der også kan begå sig udenfor skolens trygge rammer.

Vi vægter respekt, tolerance og anerkendelse højt samtidig med, at vi arbejder på at gøre vores elever så selvstændige som muligt, så de afslutter deres skolegang med en masse personlige, sociale og faglige kompetencer.

I Omega skaber vi sammenhæng på tværs af årgangene. Vi arbejder med projektopgaven fra 6. klasse på lige vilkår med eleverne i 9. klasse. Vi arbejder målrettet på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor den enkelte elev kan udfolde sine egne muligheder for læring.

Omega holder til i vores nyrenoverede bygning “Hotellet”, der har topmoderne klasseværelser, samt fællesarealer, der opfordrer til hygge og spil på tværs af klassetrin i pauserne. 

Vi vægter højt, at eleverne tager ansvar for egen læring ved at give vores elever en del selvbestemmelse i undervisningen, dog med tydelige forventninger fra lærerne. Vi bestræber os på at skabe et konstruktivt og trygt miljø, hvor der er fokus på læring frem for karakterer.

Uddannelsesvejledning og parathedsvurdering til ungdomsuddannelser er en integreret del af skole-hjem-samarbejdet, ligesom vi hele tiden har fokus på, hvordan der bedst muligt støttes op omkring vores elevers arbejde med at blive uddannelsesparate.

Vi har fokus på det digitale område. I alle fag arbejder vi med IT, og vi ser det som en betydningsfuld opgave at forberede vores elever til den digitale fremtid. Alle elever i Omega har deres egen bærbare PC med hver dag, ligesom en del af vores undervisningsmateriale er digitalt.