UNDERVISNING I ALPHA (0.-5 KLASSE)

Overgangen fra børnehave til skolelivet skal være tryg og foregå glidende. Det er vores fornemmeste opgave at være med til at sikre kontinuitet og genkendelighed for det enkelte barn, så skolestarten bliver tryg og overskuelig. Vi vægter samarbejde, åbenhed og respekt højt i vores daglige kommunikation med både elever, forældre og personale.

Skoledagen i Alpha bærer i høj grad præg af de tre T’er: tryghed, trivsel og tillid. Skolens lærere og pædagoger er særligt skarpe på at skabe et sundt og udfordrende læringsmiljø, hvor der er plads til den enkelte elev. Eleverne bliver til dagligt mødt af velforberedte, engagerede og faglige ildsjæle, der formår at motivere og inspirere gennem god undervisningskultur.

Fællesskab, samhørighed og tætte relationer på kryds og tværs af årgangene er et naturligt tilvalg for Sct. Knuds Skoles elever. Allerede fra 0.klasse lærer eleverne at begå sig i forskellige fora og bliver dagligt mødt af omsorgsfulde kammerater og personale.

I Alpha arbejdes der målrettet og differentieret i undervisningen med fagets emner – og selvfølgelig ud fra elevens nærmeste udviklingszone. Det vil sige, at der bliver stillet forskellige krav til eleverne i klassen, og at arbejdsopgaverne kan variere fra elev til elev. Det forventes, at den enkelte elev er forstående over for, at der skal være god undervisnings- og arbejdsro, så der er plads til alle.

 

Hvis dit barn ikke bare skal blive til noget, men også til nogen…