SKOLEDAGEN

Skoledagen starter med morgensamling kl. 8.15. Her synger vi en fællessang med klaverakkompagnement og beder efterfølgende Fadervor i fællesskab. Andre gange fortælles en historie, eller eleverne har planlagt morgensamling med oplæg eller optrin. Det er også til morgensang, at lærerne og eleverne har mulighed for at give en fælles besked. Hvis der er elever, som har fødselsdag, slutter vi af med at synge fødselsdagssang for dem så højt, at taget letter.

Morgensamlingen er en dejlig start på skoledagen, hvor man kan mærke fællesskabet og få set hinanden i øjnene fra morgenstunden.

Der er max 4 moduler i løbet af en skoledag og 3 pauser. I pauserne lægger vi vægt på, at eleverne kommer udenfor, får frisk luft, leger og tænker på noget andet. Det giver energi at komme ud og røre sig og møde adspredelse, bl.a. ved at lege på tværs af klasserne.

Fra 7.-9. klasse må eleverne forlade skolens område og f.eks. gå ud i byen. Flere elever benytter sig af dette bl.a. i spisefrikvarteret, dog henleder vi opmærksomheden på vores kostpolitik.

Der er altid tre gårdvagter i skolegården, som eleverne kan henvende sig til, hvis de har brug for én at tale med.

MODULER OG PAUSER

1. Modul 08.15 – 09.50

Pause 09.50 – 10.15

2. Modul 10.15 – 11.45

Pause 11.45 – 12.15

3. Modul 12.15 – 13.45

Pause 13.45 – 13.55

7. lektion 13.55 – 14.40

KIRKEGANG

Ca. en gang om måneden deltager alle elever i en fælles gudstjeneste i Sct. Knuds Kirke eller Trinitatis Kirke. Kirkegangen er obligatorisk, men vi pådutter ikke nogen en bestemt trosretning, vi respekterer hinandens forskelligheder og trosretninger. Prædikenerne tager som regel udgangspunkt i skolens værdiord, og ofte inddrages eleverne, der på denne måde får lov til at bidrage med sin egen tro og viden.

Sct. Knuds Skolekor, der øver hver tirsdag i Trinitatis Sognegård fra kl. 15.30-17.00, optræder også ved alle andagterne, hvilket bidrager til samhørighed, respekt og anerkendelse af korets arbejde.

Der er tradition for, at de store elever hver har en mindre elev, som de passer på og holder i hånden på vej til kirke. Det er en fin måde at skabe relationer på samt give de store elever et medansvar.